katxarro (2)

Forma mugatua: 
katxarrua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
automobila
Gazteleraz: 
coche
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi-Olaitzolan zen arrantxilla 'ta, soldáuk fomatzen zin kamiyun, ez zen gaur aiña katxarro pasatzen 'ta denak yiah! Hasten zin ta gu igual dozena erdi bat mutikozkor 'o. Nik ez dakit nondik sortuk izaten genittun gorruk hola morlakin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Kalea jongo zinak 'e bazin. Biño karo, kalea, kalin denak Oiartzungo guziyak ez zun kalin salduko.
-Hoi ba! Katxarro ona zunak pues katxarrukin. 'Ta katxarroik ez zunak pues astuakin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiAutobusa 'ta, trolobusa 'ta, jm! Oan berriz, ttik 'ta tak katxarrun 'ta. Gauz guziya zamurtua.
-Bai... difentzi erra.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiJa 'ta bota zin. 'Ta ni hantxe uzkur-uzkur iña neri hartan segi 'ta ni ez.
-Ez aittortzen.
-Ez aittortzen 'ta geo bueno. Sartu haikin batin katxarrun 'ta martxa.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAurrea titzeik ez. Titzeik ez, eamaten zittuzten biño (?) Bartzelona joten zin horrekin 'ta Bartzelona biajia in dala 'ta komei 'ta.
-Gaur bezelako katxarroik ez ordun
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta birian bai "Hola 'ta hola zea tortzekua da Goizuta obispua 'ta meza mateko 'ta ez 'men du zeik biño ahaztu in dit izena. Biño hor katxarro bat bada ahariyan potruk bezela, hauntz 'ta honuntz ibiltzen dena" Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Bueno lehen katxarrua 're pollikiyo 'ta ibilko zen?
-E?
-Gutxiyo 'ta pollikiyo 're bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta pollikiyo. Hoi ba, pollikiyo. Katxarrua pollikiyo. Pues hortxe erregalua man ziten bai.
-Bai, erra. 'Ta hoi hirurogeikin?
-Bai...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta pixkat iruikortu bea ordun, Bernardo. 'Ta harrek ospa, martxa!
-Kauen, Bernardok?
-Martxa, katxarro zerbaitte izan ber zun, katxarro txarren bat beko kamiyun 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun