Dirua "estanpillatzea"

Nor Barrenetxea Retegi, Juan Mari
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-140
Pasartea 0:31:14 - 0:32:39 (1' 25'')
Laburpena Dirua "estanpillatu" edo "sellatu" egin behar izaten zen garai hartan, balioa izan zezan. Zigilatutako diruak bakarrik balio zuen. Seingo Bordako artzainak bere izebari zigilatu gabeko dirua eman zion, beraz, baliorik gabe geratu zen.

Transkribapena

-'Ta errentakin bestia. Ordun izaten zen dirua 'ta ordun esaten zen estampillatu. Bakizu zer zen estampillatu? Sellatu. Estampillatu. 'Ta dirua, zembat diru zenun, in ber zenun ayuntamientoa jun 'ta ayuntamientuk sellatu.
Estampillatu esaten zen orduan. Eta hura ez bazenun itten diru hura geo fuera! Ez zun baliyo. Selluakin zenak bakarrik baliyo zun.
-A bai?
-Bai. 'Ta hemen artzaiya Seingo bordan. 'Ta hemen nola Pepita 'ro artzaiya? Horren atta, Ataungua. 'Ta hua 're bitxo erra 'ta gue izeban soruan jatetik zortzi duro.
'Ta hala zea jun giñan, borda, Seingo bordan eoten zen. 'Ta hala eman ziyon hamar duro 'ta gue izeba 're bitxua. Diru hura ez zela oso zea 'ta geo hamar pezta bueltatu ber.
'Ta bueno uzteko Balentiñinin hamar pezta hoik. Gue izebak han ez zula, bazittula hemen hamar pezta biño ez oso seuru. 'Ta geo zeatu da 'ta sellatu gabia, estampillatu gabia.
'Ta diru hoi nulo geldittua. Urtitan hantxe zean relojun gaiñin eukitzen zun gordia gue izebak hamar duroko hura.