Gobada II

Nor Jauregi Oiartzabal, Carmen
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-090
Pasartea 0:18:09 - 0:21:24 (3' 15'')
Laburpena Arropa eskuz garbitzea uste baino zailagoa da. Ongi garbitzeko gogor igurtzi behar zen. Jaboia erabiltzen zuten garbitzeko. Zabaldu egiten zuten garbitu ondoren, askok zelaian jartzen zuten. Eguraldi txarrarekin ganbaran zabaltzen zuten arropa.

Transkribapena

-'Ta arropa, jakiña, arropa eskuz garbitzeak bere lana du.
-Bai, hoixe dudik ez in!
-Hoi ez da labadoran sartu 'ta.
-A, ez, ez, hoi ez!
-Ongi garbittu ber zen.
-Hoixe!
-'Ta geo kampun dena zabaldu. Jarriyak eoten zin denak makillakin. Arropa zabaltzeko 'ta hola aitzen giñan.
-Biño hara, labaderoa jun 'ta arropa nola garbitzen zen? Ze xixtema, nola iten zenuten arropa garbitzeko? Uretan pasa 'ta ...
-Ui! Tortzen zen tubei bat, tubei batin tortzen zen.
Etortzen zen 'ta geo joten zen labadorea. 'Ta karo, labadorik bazun bestea joteko, gaiñeko zea joteko 'ta ura handikan joten zen. 'Ta beti garbiya tortzen zen. 'Ta horrela. Ahal zen bezela!
-Biñon, ura, uretan jarrita arropa bakarrik ez da garbitzen.
-A, ez, ez, ez!
-Hari ze iten zeniyoten garbitzeko?
-Oi! Itxian dena zeatu, garbittu!
-Marruskatu.
-Bai, itxian bai. Barriñoa bota 'ta barriñua buruan hartu 'ta, labadorea.
-'Ta han aklaratu ondoren?
-Bai, bai, bai, han. Ura nola korritzen baizun asko. 'Ta bestetik ondo tortzen zen ura. Beti ura garbiya bezela labadorin.
-'Ta arropa oso zikiña zeonian?
-Oso zikiña zonian? A! Ur beruakin itten zen dena, zea itxian barrenin e! Ur beruakin! Jaboiya bota 'ta ur berua 're bota. 'Ta han sartu 'ta euki 'ta geo zetu, dena pasa!
-Ura berotu in ber lembizi, ordun?
-A, bai, bai! Berotu in ber ura lendabizi. Arropa han sartzeko, barriñuan sartzeko.
-Oain itturriya ereki 'ta berua etortzen da.
-A! Oan bai.
-Leno ez zen hola etorko.
-A ez, hoi ez! Biño kampun etortzen zen hura hala tortzen zen e! Holako tubo haundi bat zen 'ta goitik bera earki etortzen zen ura.
-'Ta ze jaboi ibiltzen zenuten arropa garbitzeko?
-Ui, nik ahaztua dakat.
-Oain klase asko dia, biño orduan ez zien hola klase asko izango.
- Bai.
-Ez, leheno ba al zen ba holako jaboiyik? Zea pastilla.
-'Ta ze iten zenuten jaboiya itxian?
-Ez, eosi jaboiya! Eosi jaboiya. Bai, bai.
-'Ta lehen lejiak eta izango zien ba (...)?
-A bai! Ordun 'e bazian lejiak eta, hoi bai. Hola oango kontuik ez zen ordun. Keba! Ahal zen bezela.
-'Ta geo, jakiña, hua dena ondo-ondo garbitu 'ta esan dezu zabaldu iten zela. Biño bazan, askok jartzen zuten igual zelaiyan.
-A! Berduran? Hoa 're bazin jartzen zutenak e!
Miño gutxi e, berduran jartzen zutenak. Geo kampun jarriyak alambrik, 'ta haitan zabaldu.
-'Ta egualdi txarra iten baldin bazun?
-A! Gambaran.
-'Ta ondo lehortzen zien?
-Bai, bai. Ondo.