Letra zopa

Saia zaitez letra zopa honetan oiartzuerako hamar forma aurkitzen. Beheko esaldiak lagungarriak egingo zaizkizu:

Z A F O T S A M A A M E J R R A K U T E
A J I T O T N O R P I N O T E Ñ E B Z S
T O A T O A A N A I N G A B A U T E A N
E X A I T I B E H E R A X A R T R I M O
R R O A N O N F I H G N A B R A R R I S
R O B R A J G A N I M A T S O I F A Ñ O
I K A R A E A N T Z O S O O T R O T O X
T S A O B Ñ E I O A L H N Ñ A I M A I T
P A B N I A B L F H O T D A Z T Z Z Z I
E T A T L U L A I A H A O F A S E S A D
J I S U Ñ U A L T N A L E A X I B I J A
U N K T A N U D T O A D A J A N G O R A
T E F A O G R E E D A K X A R A O F U L
S T I X N A G F B R E A X K R A R I J L
A S P X G E O T B E N A J O A F A H I E
L A U T I T N A O N A K A N D E N U U T
F O F E J I A E M A K S O D R R D R Ñ U
I N D A D A T S E R P R B R A R O S A F
N O T E I F A I B R U A M A F I A M E S
K A S U K O T A S U A Y E K A F I A S U
  • 1- Ikaragarri gustatu zitt Ikerrek karri dun pastela; ........................... goxua do!
  • 2- Zemouz ibilli zazte asteburun? - ................. !!!
  • 3- Herriko plaza joteko ikastolatik abittuta maldan ..................... iyo ber dugu.
  • 4- Baloya irriyun .................... jon da. Altzibarren ureta eroi ta Ugaldetxon azalduko da.
  • 5- Noizpatte jan al ttuzu karakolak? Buf, aze nazka, ettut ....................... jan.
  • 6- Bi talde ingo ttugu; batzuk .......................... hartan jarri ta bestik ........................ hontan.
  • 7- Gaztiak, pistina jon ber dugu. Hartu motxilak, bixerak ta trasto guziyak. Denak ...................... al zaudete?
  • 8- Ainara, etzattut utziko pistinan mangito gabe sartzen. Badia egun .......................... izautzen gala ta bakit eztakizula ongi igeri itten!
  • 9- Gaztiak, muttu ipurdi hoik! Plazan argazki erakusketa ikusi ber dugu ta martxa hontan ez ga garaiz .................... –ko.
  • 10- Aze golpia hartu zuna! Sustua izan da, gorputzin ez dakazu .................... larriyik.

Erantzunak: begiratu erantsitako fitxategia