Oinez asko ibiliak

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-078
Pasartea 0:17:45 - 0:20:00 (2' 15'')
Laburpena Senar-emazteak biak asko ibiltzen ziren. Orain gutxiago. Bihotza nekatuta zeukala eta, markapasos jarri zioten Joxe Luixi. Antxoika-antxoika.

Transkribapena

- Gaztetako entrenamentuk!
- Bai zeare Irungukin zean e' bai, in zandu dut, zea Pikoketan bazkaldu Irunea jon,
Irundikan oiñez Pikoketa ate zea jon 'ta Irun zea Pikoketan bazkaldu 'ta geo Irundarrak Irunea 'ta Hemenguak gu honara etortzen giñen.
Ni asko ibiliya naz mendiyan 'ta. Jesus asko ikaragarri.
-Asko bai. Hemengo 'ta hango
Gu lenobiyak honek erretirua hartu zunin eunero Arandaneaño atxaldiatan. Eunero. Ez al za
- E? Nik bai eunero.
- Kamiyoz? kamiyotik?
- Kamiyoz eunero faten giñan. 'Ta gañekun e' ibilli honekin e' fanez 'ta rekorridoko zea hoitan.
- Arritxaletan barrena ibilli zandu za.

Hemendik Arritxaleta jon 'ta han berrehun laun miño geyo igual juntatzen giñan (...) Eta errekorridua jartzen zuten zea
- Ni 're asko ibiltzen nitzan bai,
- Gio han bazkaldu 'ta betti torri zu zeorri 're pranko ibiliya za
- Bai, bai, bai bastante asko
- 'Ta oan ibilzen al zazte?
- Oañ
- Ez ga gauza ibiltzeko oañ, ni hemen pixkat ibiltzen naz eunero miño ona baldin bada, denbo ona baldin bada pixkat, gaur e' ibilli naz
- Txoilka txoilka markapasos jarriya bai daka eta ni 're bai
- Geo oan biyotza meikuk san ziten : "Zuk biyotza arron nekatua zuu asko ibiliya za" ta "bai ni asko ibiliya" " biyotza arron nekatua dakazu"
-Geyei ibiltzen baitzen
- Markapasos e' jarriya dakat
- Ordun ibiltzia ona da miño be neurriyan
- Bai miño be neurrin e' !
Honek ez bai zun kanpoko eskursiyu haitara makiñat bider saten niyon: " Joxe Luix Hemenguk nahikuk ttugu!" hemen itten bai tia eskursiyuk
- Nik ibiltzeko afiziyo haundiya izan dut
- Ez zea fan in biar dut!
- Miño oan oan ez, oan
- Oañ ordun andriai obeittu ez 'ta